چهل و یکمین زنگ انقلاب نواخته شد/ حضور امروز ما در پای زنگ انقلاب به معنی زنگ خطری برای آمریکاست. – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X