مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان خبر داد : بیش از ۷۶۴هزار نفر- ساعت آموزش مهارتی به روستاییان و عشایر استان سیستان و بلوچستان ارائه شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان از ارائه بیش از ۷۶۴هزار نفر- ساعت آموزش مهارتی به روستاییان و عشایر استان سیستان و بلوچستان از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان سیستان و بلوچستان ؛ محمد جهانتیغی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اعلام این خبر گفت : از ابتدای سال جاری تا کنون ۷۶۴ هزار و ۳۳۹ نفر- ساعت آموزشهای فنی و حرفه ای در روستاها و عشایر استان در راستای ایجاد اشتغال پایدار در بین روستائیان و توسعه وارتقای سطح زندگی جوامع روستایی وعشایری ارائه شده است .
جهانتیغی افزود : از مجموع آموزشهای مهارتی ارائه شده ۷۹ هزار و ۶۸۴ نفر- ساعت آموزش معادل ۲۸۹ نفر-دوره آموزشی در کارگاه های عشایری و ۶۸۴ هزار و ۶۵۵ نفر- ساعت معادل ۴هزار و ۳۲نفر-دوره آموزشی در کارگاه های روستایی برای متقاضیان به اجرا در آمده است .
وی تصریح کرد : آموزشهای فنی و حرفه ای، عموما جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد است و درحالیکه بیکاری پنهان بخصوص در مناطق روستایی، می تواند زمینه ساز بسیاری از بحرانها باشد آموزشهای فنی و حرفه ای به روستاییان و عشایر، این امکان را به آنان می بخشد نقشهای بیشتر و متنوع تری را در جامعه داشته و بر درآمد شخصی و ملی بیفزایند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خاطرنشان کرد : توانمندسازی مهارتی عشایر و روستاییان و ارائه آموزش‌های بازار محور به آنها به طور جدی توسط سازمان فنی و حرفه‌ای پیگیری می‌شود چرا که رونق زندگی روستائیان به معنی حرکت چرخه تولید درکشور است .
جهانتیغی اظهار داشت : توسعه روستایی بر اهداف مشخص بنا نهاده شده است که از جمله آنها افزایش تولیدات کشاورزی، استفاده بهتر از منابع کمیاب، استفاده بهتر از سرمایه، ایجاد فرصتهای اشتغال، توزیع مجدد درآمد، ارتقای سطح زندگی جمعیتهای روستایی و مشارکت در سطح جامعه است و آموشهای فنی و حرفه تحقق این اهداف را امکانپذیر خواهد کرد .