درراستای تدوین سند مهارت آموزی استان برگزار شد : نشست مشترک مدیران کل آموزش فنی و حرفه ای و جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

در راستای تدوین سند مهارت آموزی استان سیستان و بلوچستان مدیران کل آموزش فنی و حرفه ای و جهاد کشاورزی استان نشست مشترکی را برگزار کردند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ، محمد جهانتیغی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با اعلام این خبر گفت : در راستای برنامه ریزی درخصوص تهیه سند مهارت آموزی استان و احصاء نیازهای آموزش مهارتی منجر به اشتغال در بخش کشاورزی و صنایع وابسته و نیز پروژه های در دست اجرا نشست مشترکی را با نجفی مدیرکل جهاد کشاورزی استان برگزار و زمینه های مشترک همکاری مورد بررسی قرار گرفت .
جهانتیغی افزود : استان پهناور سیستان و بلوچستان و تنوع اقلیم آن بستر مناسبی برای ایجاد شغل های گوناگون در حوزه کشاورزی است و هم افزایی دستگاه های اجرایی در اشاعه آموزشهای مهارتی در این زمینه منجر به اشتغال زایی و در نتیجه توسعه استان خواهد شد .
وی تصریح کرد: نامگذاری هوشمندانه سال جدید تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، از سوی مقام معظم رهبری حاکی از توجه ایشان به مقوله تولید است و استان ما در این زمینه گنجینه های نهفته فراوانی دارد که با اندکی همت بارور شده و تجلی بخش شعار تولید و اشتغال میشود .
نجفی مدیرکل جهاد کشاورزی استان نیز در این نشست ضمن اعلام آمادگی جهادکشاورزی برای همکاری در زمینه آموزشهای مهارتی خاطرنشان کرد : نیاز های واقعی مهارت آموزی در بخش کشاورزی در راستای برنامه های توسعه ای بر مبنای تولید مشاغل مورد نیاز را بررسی و اعلام خواهیم کردتا برای آموزش آنها برنامه ریزی شود .