دید و بازدیدهای عیدانه با دستگاه های اجرایی و تدوین سند راهبردی آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ازدید وبادیدهای عیدانه با دستگاه های اجرایی استان در راستای تدوین سند راهبردی آموزشهای فنی و حرفه ای خبر داد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛محمدجهانتیغی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با اعلام این خبر گفت : در دید و بازدیدهای نوروزی با روسای ادارات جهاد کشاورزی ، میراث فرهنگی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و نیز مسئولین دانشگاه آزاد بر ضرورت نیاز سنجی برای ارائه آموزشهای مهارتی تاکیدشد .
جهانتیغی افزود : در دیدار های مذکور همچنین زمینه های مشترک همکاری با اعلام نیازهای دوطرف در خصوص اجرایی نمودن سند راهبردی مهارت آموزی استان بررسی و مقرر شد پس از نیاز سنجی طرفین برای برگزاری دوره های آموزشی مهارتی برنامه ریزی شود .
وی با اشاره به همکاری مثبت دستگاه های اجرایی برای اجرایی شدن سند راهبردی آموزشهای فنی و حرفه ای تصریح کرد : سند راهبردی آموزشهای مهارتی بستر ساز ایجاد فرصت های شغلی در استان خواهد بود و حرکت جهادگونه در زمینه اشتغال جوانان استان به شمار میرود از این رو بسیج شدن تمامی دستگاه های اجرایی استان را نیازمند است .