مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خبر داد : بیش از یک میلیون و ۹۷۶ هزار و۴۴۰ نفر- ساعت آموزشهای مهارتی در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان ارائه شد .

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان از ارائه بیش از یک میلیون و ۹۷۶ هزار و۴۴۳ نفر -ساعت آموزشهای مهارتی در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان خبر داد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ محمد جهانتیغی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با اعلام این خبر گفت : در سال ۹۵ بالغ بر یک میلیون و ۹۷۶ هزار و۴۴۳ نفر -ساعت آموزشهای مهارتی در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان به متقاضیان ارائه شده است که این مهم گویای اشاعه فرهنگ مهارت آموزی در بین جوانان استان است .
جهانتیغی افزود : یک میلیون و ۹۷۶ هزار و۴۴۳ نفر- ساعت معادل ۹هزار و ۸۴۰ نفر- دوره آموزشی بوده و ازمجموع آموزش های ارائه شده یک میلیون و ۶۷۷ هزار و ۸۱۳ نفر- ساعت آن برای بانوان و ۲۹۸ هزار و ۶۳۰ نفر ساعت آن برای اقایان به اجرا در آمده است .
وی تصریح کرد : آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای همچون بال های یاریگر ما در ارائه آموزشهای مهارتی هستند و سهم قابل توجهی در پرورش مهارت ها دارند که در راستای اشاعه فرهنگ مهارت آموزی همواره ما را یاری کرده اندو زمینه ساز توانمند سازی مهارتی اشار مختلف جامعه هستند .
رئیس دفتر موسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی نیز بیان داشت : در سال ۹۵ رشته فناوری اطلاعات با سهمی برابر ۳/۳۶درصد از کل کاراموزان استان به عنوان اولین رشته و رشته مراقبت زیبایی با ۲/۳۲درصد از کل کارآموزان استان دومین رشته و رشته صنایع پوشاک با ۵/۲۳ درصد از کل کارآموزان به عنوان سومین رشته آموزشی از جمله رشته های پر متقاضی بوده اند .
علیرضا نصیری خاطرنشان کرد : آموزشهای مهارتی زمانی در رفع بیکاری و ایجاد اشتغال موثر است که بر اساس نیازسنجی درست و واقعی از بازار کار ، سلیقه خریداران و شرایط رقابتی برنامه ریزی و اجراشودو در حال حاضرنیاز اقتصاد تنها پول نیست بلکه مهارت است چراکه در صورتی اقتصادی پویا و پایدار خواهد بود که افراد آن دارای مهارت باشند.