انتخاب مرکز علمی کاربردی فنی وحرفه ای زاهدان به عنوان مرکز برتر در حوزه فرهنگی از سوی واحد استانی

انتخاب مرکز علمی کاربردی فنی وحرفه ای زاهدان به عنوان مرکز برتر در حوزه فرهنگی از سوی واحد استانی

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان در همایشی که  با حضور روسای مراکز علمی کاربردی سطح استان ، مدرسان نمونه و جمعی از مدیران استانی در محل دانشگاه سیستان وبلوچستان برگزار شد از اساتید نمونه استانی ومراکز تقدیر وتشکر به عمل آمد .

محمد خلیقی سرپرست مرکز علمی کاربردی فنی وحرفه ای گفت :در این همایش با توجه به موفقیت مرکز علمی کاربردی فنی وحرفه ای زاهدان در توسعه وفراگیری وتعالی فعالیت های فرهنگی در طول یک سال اخیر ، این مرکز به عنوان مرکز برتر در حوزه فرهنگی معرفی گردید.

گفتنی ست در پایان همایش  با اهداء لوح به مسئول امور فرهنگی فرامرز سالارزایی وسرپرست مرکز محمد خلیقی تقدیر به عمل آید..photo_2017-05-18_08-08-21