انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران زابل و سازمان میراث فرهنگی این شهرستان

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مرکز آموزش فنی و حرفه ای  خواهران زابل  و سازمان میراث فرهنگی این شهرستان  

 

تفاهم نامه همکاری  بین مرکز آموزش فنی و حرفه ای  خواهران زابل  و سازمان میراث فرهنگی این شهرستان در راستای حمایت از آموزش های مهارتی  منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان Tاین جلسه با حضورمعاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، رئیس موسسات کارآموزی آزاد اداره کل  ، روسای مراکز آموزش فنی حرفه ای و روسای میراث فرهنگی شهرستانهای  زابل ونیمروزبرگزارشد۰

مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان زابل با اعلام این خبر افزود : به موجب این تفاهمنامه با همکاری سازمان میراث فرهنگی  و مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران زابل انجام شد مقرر شد آموزشهای مهارتی در مکان میراث فرهنگی توسط مرکز خواهران انجام شود .

گفتنیست : بر اساس این تفاهمنامه مقرر گردیده است تدوین استانداردوتشکیل کمیته های مشترک کارشناسی، راستای تقویت اقتصاد مقاومتی و بر اساس آمایش منطقه ارائه گردد .

درپایان این نشست بازدیدی از فضای آموزشی طرفین جهت برنامه ریزی و بهره برداری انجام شد .

photo_2017-05-27_09-34-10