برگزاری جلسات جزء خوانی قرآن کریم در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران زاهدان

 

برگزاری جلسات جزء خوانی قرآن کریم در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران زاهدان

همزمان با آغاز ماه پر از خیر و برکت رمضان ، ماه نزول قرآن جلسات جزء خوانی قرآن کریم در نمازخانه مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۳ خواهران زاهدان برگزار شد.

راشکی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران زاهدان با اعلام این خبر افزود : با فرا رسیدن ماه مهمانی خدا و به منظور بهره مندی هرچه بیشتر از این سفره گسترده الهی جلسات جزءخوانی قرآن کریم در محل نماز خانه این مرکز همه روزه با حضور همکاران برگزار می شود .

وی هدف از اجرای این برنامه ها را آشنایی وفرهنگ سازی قرائت قرآن مجید در بین مربیان و کارشناسان عنوان نمود و گفت :  قرائت قرآن به صورت دسته جمعی قطعاً عنایات الهی را به دنبال خواهد داشت و می تواند به عنوان گامی آغازین در تحکیم معنویت فردی مؤثر باشد  .