نشست مشترک رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران زاهدان با مدیر عامل مؤسسه پیشگامان سلامت روزبه

 

نشست مشترک رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران زاهدان با مدیر عامل مؤسسه پیشگامان سلامت روزبه

با هدف ارائه آموزش های مهارتی برای معتادین بهبود یافته و در حال بهبود و نیز ایجاد اشتغال برای آنان، نشست مشترکی بین راشکی رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران زاهدان با مدیر عامل مؤسسه پیشگامان سلامت روزبه برگزار گردید.

رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران زاهدان در این نشست ضمن تشریح فعالیتهای آموزشی این مرکز  ، بیان داشت: این مرکز آموزشی آمادگی دارد با توجه به ظرفیت ها و تجهیزات موجود، نیازهای آموزشی زنان آسیب دیده اجتماعی که دوره درمان را سپری کرده اند محقق سازد.

در ادامه این جلسه مدیر عامل مؤسسه پیشگامان سلامت روزبه که این مؤسسه نگهداری و مراقبت بانوان بیمار برای قطع مصرف مواد مخدر  را به صورت میان مدت عهده دار می باشد پیشنهادات و درخواست های خود رامطرح نموده و مقرر گردید با تعامل و همکاری طرفین نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز با هدف توانمندسازی و اشتغال بهبود یافتگان اقدام شود .