بازدید رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۳خواهران از مؤسسه خیریه حلیمه سعدیه زاهدان

 

بازدید رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۳خواهران از مؤسسه خیریه حلیمه سعدیه زاهدان

 

در راستای نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی برای سال جاری، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۳ از کار گاه های آموزشی موسسه خیریه حلیمه سعدیه زاهدان بازدید بعمل آورد..

در این بازدید رئیس مرکز و مربی رشته صنایع پوشاک مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۳ خواهران از کار گاه های بازار محور (کیف دوزی و خیاطی) مؤسسه خیریه حلیمه سعدیه زاهدان  بازدید نمودند .

خانم مؤذن مدیر عامل مؤسسه خیریه حلیمه سعدیه زاهدان  ضمن تشریح فعالیتهای این مؤسسه ، خواستار تشکیل دوره های آموزشی بازار محور مرتبط با رشته صنایع پوشاک به منظور توانمندسازی  زنان بی سرپرست و خود سرپرست تحت حمایت مؤسسه مذکور شد .

راشکیرئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران زاهدان نیز در این بازدید از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل مربوط به بانوان این حوزه قرار گرفت و اظهار امیدواری کرد: به منظور حمایت و پشتیبانی از زنان سرپرست خانوار این موسسه، زمینه های اجرای حرفه های صنایع پوشاک به صورت بسته آموزشی را فراهم نماید .