نشست سرپرست مرکز خواهران نیکشهر با مدیر و معاونین مدارس سطح شهر

 طرح غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان درمرکز خواهران  شهرستان نیکشهر برگزار گردید.

مطهره سیاسر کرباسکی :دوره های آموزش فنی و حرفه ای یکی از موثرترین و کارامد ترین راههای غنی سازی اوقات فراقت جوانان و نوجوانان می باشد.

در آستانه اغاز تعطیلات تابستانی دانش آموزان ،دوره های آموزش فنی و حرفه ای یکی از موثرترین و کارامد ترین راههای غنی سازی اوقات فراقت جوانان و نوجوانان می باشد با توجه به تعطیلی مدارس و دانشگاهها بهترین راه پر کردن اوقات فراغت و جلوگیری از هدر رفت زمان ،کسب مهارت است که در این راه ،پتانسیل و زیر ساخت لازم در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران نیکشهر برای استفاده مطلوب و بهره مندی از اوقات فراغت وجود دارد.

مطهره سیاسر کرباسکی سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران نیکشهر با مراجعه حضوری به مدارس  و جلسه با مدیران ومعاونین مدارس، ضمن معرفی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نیکشهر و دوره های آموزشی مربوطه ،تاکید بر اینکه هر دانش آموز باید یک مهارت فنی و تخصصی را در طول تابستان آموزش ببیند و دانش آموزان نه تنها از لحاظ نظری بلکه از لحاظ فنی و مهارتی نیز از رشته ای فارغ التحصیل شوندلذا جهت ترغیب دانش آموزان و ترویج آموزشهای مهارتی توسط سرپرست  (خانم مطهره سیاسر) و مربی مرکز  (خانم حوا رودینی) به تک تک کلاسها توضیحاتی پیرامون مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نیکشهر و دوره های آموزشی در مرکز و نیز چگونگی دریافت گواهینامه ارائه شد و از دانش آموزان خواسته شد به منظور تقویت بنیه علمی وارتقای مهارت خود در دوره های آموزشی مهارتی مرکز شرکت نمایند.

گفتنیست :بروشور و تراکت تبلیغاتی (به پیوست) مرکز خواهران نیکشهر توسط سرپرست مرکز(مطهره سیاسر) طراحی و آماده سازی شد.

000