شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت سال ۹۶

محمد جهانتیغی مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای سیستان وبلوچستان طی گزارشی شرایط ثبت نام  هجدهمین مسابقات ملی مهارت استان سیستان وبلوچستان را به شرح ذیل اعلام نمود :

شرایط عمومی بر اساس منشور دوره هجدهم

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- مسلمان یا پیرو یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۴- داشتن سلامت جسمی و روانی برای حضور در مسابقات و عدم اعتیاد به هرگونه مواد مخدر و روانگردان

۵- التزام به رعایت تمامی قوانین وضوابط مصوب شده از طرف ستاد اجرایی مسابقات .

شرایط سنی بر اساس منشور دوره هجدهم ۶- تاریخ دقیق ابتدائی سن شرکت کنندگان ،برای رشته های مکاترونیک  و  ساخت و تولید تیمی   ۱۱/۱۰/۷۲

سایر رشته ها  ۱۱/۱۰/۷۵ به بعد   است . (حتی با احتساب یک روز کمتر و  یا بیشتر محاسبه میشود)

قابل توجه تبصره ۱: مدال آوران مسابقات ملی مهارت ادوار گذشته مجاز به شرکت در هیچ یک از ر شته های مسابقات ملی مهارت  نمیباشند.

تبصره ۲: مدال آوران رشته های انفرادی به شرط داشتن شرایط سنی می توانند در دوره های آتی در یکی از دو رشته مکاترونیک و ساخت وتولید تیمی حضور یابند.

تبصره ۳: حضور شرکت کنندگانی که مدال کسب نمی کنند تا ۳ دوره شرکت در مسابقات بلامانع میباشد.

نحوه ثیت نام ثبت نام مرحله شهر ستانی در پورتال دفتر مسابقات ملی و بین المللی مهارت و  بصورت حضوری در مراکز

آموزش فنی و حرفه ای هر شهرستان  و توسط کارشناس المپیاد مرکز  تا مورخه ۲۳/۴/۹۶ انجام می پذیرد.

مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام ۱-عکس ۴*۳ تمام رخ  جدید ۲ قطعه

۲-کپی از تمام صفحات شناسنامه

۳-کپی کارت ملی برابر اصل شده توسط کارشناس

۴-کپی آخرین مدرک تحصیلی یا معرفی نامه از نهاد آموزشی مرتبط

۵-کپی  برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه برای داوطلبان ذکور و مشمول.

۶-گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان و محصلان به ویژه داوطلبان ذکور که معافیت تحصیلی دارند.

نکات مهم در هنگام ثبت نام شرکت افرادی که در حال انجام خدمت مقدس سربازی هستند و سربازی آنها تا تاریخ ۳۰/۶/۹۷ به پایان میرسد مشروط به داشتن شرایط سنی مجاز در این دوره از مسابقات بلامانع است. ارائۀ برگۀ تأیید از فرماندهی محل خدمت و تأیید تاریخ پایان خدمت سربازان مشمول تبصرهیک الزامیست.

رقابت کنندگانی که در مرحله شهرستانی از یک استان شرکت کرده اند، در مراحل بعدی حق تغییر استان را ندارند.رقابت کنندگانی که در دوره های قبل از یک استان شرکت کرده اند تنها در صورت تغییر محل زندگی، محل کار یامحل تحصیل با ارائه مدارک مثبته قبل از ثبت نام ، می توانند از استان دیگری شرکت نمایند.

تاریخ مرحله شهرستانی و نحوه برگزاری

۳۱/۲/۹۶ –  ۳۱/۳/ ۹۶-  ۲۴/۴/۹۶  ( کتبی عملی و مصاحبه                                         توجه :حد اقل نمره قبولی در این مرحله ۷۰  از ۱۰۰ می باشد.