اطلاع رسانی مسابقات المپیاد ملی مهارت استان سیستان وبلوچستان توسط مرکز تخصصی آموزش فنی وحرفه ای استان

اطلاع رسانی مسابقات المپیاد ملی مهارت استان سیستان وبلوچستان توسط مرکز تخصصی آموزش فنی وحرفه ای استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان وبلوچستان مرکز تخصصی شماره دو زاهدان اطلاع رسانی مسابقات المپیاد را در نقاط  مختلف شهرانجام داد

در این اطلاع رسانی با نصب پوستر در مکانهای مختلف آموزشی و دید مردم ،هجدهمین دوره مسابقات المپیاد با اعلام شرایط  حرفه ها اطلاع رسانی شد.

photo_2017-06-19_11-29-20 photo_2017-06-19_13-57-38 photo_2017-06-19_13-57-50 photo_2017-06-19_13-57-53 photo_2017-06-19_13-57-56 photo_2017-06-19_13-58-01