بازدید  معاون آموزش سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور   از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان وبلوچستان

معاون آموزش سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  و هیئت همراه  از بخشهای مختلف اداری و کارگاههای آموزشی مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان زابل ، بازدید نمودند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ، موسوی معاون آموزش سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور ؛ در این بازدید با اشاره به نقش و اهمیت آموزشهای مهارتی در پرورش نیروی کار ماهر بعنوان یکی از عوامل اصلی توسعه اقتصادی ، بر ضرورت متناسب سازی آموزشهای مهارتی در جهت تقاضای بازار کار تاکید نمود.

 بعد از پایان بازدید موسوی معاون آموزش سازمان فنی وحرفه ای کشور به همراه هیئت همراه در جلسه ای با حضور روسا، مربیان و کارشناسان مراکزآموزش فنی وحرفه ای خواهران وبرادران شهرستان زابل و زهک به بحث وگفتگو پرداختند .

در این نشست صمیمانه ، روسای مراکز خواهران وبرادران شهرستان زابل و زهک ضمن خیر مقدم وخوش آمد گویی به حضور آقای موسوی وهیئت همراه در شهرستان زابل ،به ارائه گزارش عملکردی مرکز پرداختند .

محمد جهانتیغی مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان وبلوچستان نیز ضمن خوش آمد گویی از حضور معاون اموزش فنی وحرفه ای کشور در استان سیستان وبلوچستان  تشکر وقدر دانی نمود .

جهانتیغی در این جلسه  به سختیهای آموزشی وشرایط آب وهوایی این شهرستان اشاره کرد .

وی افزود :تمامی کسانی که در مراکز با جان دل آموزش میدهند در بدترین شرایط آب وهوایی به سر میبرند،  لذا باید توجه ویژه به مناطق خاص ومحروم مثل استان سیستان وبلوچستان شود .

موسوی معاون آموزش فنی وحرفه ای کشور در این نشست گفت : آموزش ها باید منجر به شغل شوند و یا منجر به بهبود شغل گردند و آموزش های غیر رسمی باید به ایجاد شغل کمک کند .

وی افزود : مدل مدیریت آموزشی با نگاه اقتصادی خوب است ولی نه اینکه اگر پول باشد میشود کار کرد و اگر نبود نمیشود.آموزش ها باید صد در صد به درد بازار کار بخورد .

همچنین ایشان در سخنانشان اعلام نمودند : مسئولین و مدیران باید نگرش خود را عوض کنند و در رویکرد اجرای آموزش باید تغییر ایجاد شود .

گفتنیست موسوی به همراه هیئت همراه از موزه شهر سوخته زابل بازدید به عمل آوردند و در پایان دفتر یاد بود موزه شهرسوخته را امضا کردند   .

photo_2017-07-06_11-38-46 photo_2017-07-06_11-38-56 photo_2017-07-06_11-39-02