در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ؛ برگزاری کارگاه آموزشی مسیر ثروت توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ؛
برگزاری کارگاه آموزشی مسیر ثروت توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، کارگاه آموزشی مسیر ثروت را در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سید علی موسوی، مدرس این کارگاه آموزشی در این خصوص بیان داشت: کارگاه مسیر ثروت در راستای توانمندسازی منابع انسانی برای فراهم ساختن زندگی بهتر ، در تاریخ ۳۰ و ۳۱ تیرماه در محل نمایشگاه بین المللی برگزار می شود .

وی در ادامه بیان داشت: تبیین ریشه های فقر و ثروت، راهکارهای ثروتمند شدن، تأثیر تربیت کودکی در ثروت، تأثیر آموزش در تولید ثروت، چرخ زندگی و …..از جمله موضوعاتی است که در کارگاه مذکور به آن ها پرداخته می شود.

 

گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می افزاید: بازدید از غرفه سازمان و همچنین شرکت در کارگاه های آموزشی در سالن ۳۸Bبرای عموم از تاریخ ۳۰ تیر تا ۲ مرداد ماه آزاد است و علاقمندانی که امکان حضور در نمایشگاه را ندارند، می توانند به طور  کامل و به صورت زنده از طریق نشانی : portaltvto.com، کارگاه های آموزشی را مشاهده نمایند.