پیام محمد امین سازگارنژاد، معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به مناسبت: “ششم مرداد ماه؛ روز ملی ترویج آموزش های فنی و حرفه ای و کارآفرینی”