امضای قرار داد همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان و شرکت ملی گازایران جهت بکارگیری نیروی مورد نیاز انتقال گاز فشار قوی از ایرانشهر به کل استان

قرارداد همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان و شرکت ملی گازایران جهت بکارگیری نیروی مورد نیاز انتقال گاز فشار قوی از ایرانشهر به کل استان امضا شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ محمد جهانتیغی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان در تکمیل ان خبر گفت : بر اساس این قرار داد همکاری مقرر شد متخصصین شرکت ملی گاز مربیان فنی و حرفه ای را در رشته های مربوط به حوزه گازرسانی از جمله جوشکاری و… تعیین سطح نموده و آموزشهای آنها را به روز نمایند .
جهانتیغی افزود : این قرارداد منافع در طرف را تامین میکند به این نحو که شرکت ملی گاز مربیان ما را آموزش میدهد و مربیان ما نیروی کار مورد نیاز پروژه گازرسانی را تربیت میکنند و از بین کارآموزان با مهارت ترین ها جذب پروژه گازرسانی خواهند شد .