برگزاری جلسه مشاوره و توجیهی ویژه متقاضیان سازمان نظام مهندسی کشاورزی شهرستان سراوان توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان

جلسه مشاوره و توجیهی ویژه متقاضیان سازمان نظام مهندسی کشاورزی شهرستان سراوان توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان برگزارشد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ رئیسی ، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان سراوان از برگزاری جلسه مشاوره و توجیهی ویژه متقاضیان سازمان نظام مهندسی کشاورزی شهرستان با حضور کارشناسان و مربیان مرکز آموزش فنی و حرفه ای متبوع و کارشناسان جهاد کشاورزی سراوان خبر داد .
رئیسی در این دوره آموزشی که مدیریت واحد تولید خیار گلخانه ای بود به معرفی سازمان آموزش فنی و حرفه ای پرداخت و رسالت سازمان را اشاعه فرهنگ مهارت آموزی با هدف ایجاد اشتغال پایدار در بین جوانان با تکیه بر ظرفیت های اقلیمی و محیطی عنوان کرد .
وی همچنین اجرای دوره مذکور را جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده مفید دانسته و از شرکت کنندگان درخواست کرد تا حداکثر استفاده را از دوره های مهارتی ببرند.
در ادامه اطهریان کارشناس مشاوره مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان سراوان اخلاق حرفه ای را بعنوان یکی از ابزازهای مهم تاثیر گذار در مهارت آموزی دانست وگفت : در حوزه اشتغال اخلاق حرفه ای نشان دهنده شایستگی افراد و از ضرورت های اشتغال پایدار است .
گفتنی است با توجه به استقبال شرکت کنندگان از این دوره آموزشهای فنی و حرفه ای مقرر شد دوره فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی . با همکاری جهاد کشاورزی شهرستان نیز برگزار گردد.