شروع دوره لوله کشی پلیمری برای معتادین بهبود یافته درکمپ ترک اعتیاد محمدان بمپور توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ایرانشهر

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ایرانشهر دوره لوله کشی پلیمری را برای معتادین بهبود یافته درکمپ ترک اعتیاد محمدان بمپوراجرا کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ پاسدار سرپرست مرکزآموزش فنی و حرفه ای ایرانشهر در تکمیل این خبر گفت : در راستای توانمند سازی مهارتی معتادان بهبود یافته و ایجاد فرصت های اشتغال برای آنها در دوره پس از ترک ، دوره لوله کشی پلیمری را برای تعداد ۱۵نفر از معتادین بهبود یافته درکمپ ترک اعتیاد محمدان بمپور اجرا کردیم .
پاسدار افزود : نقش مهم فنی و حرفه‌ای در برگرداندن معتادان بهبود یافته به آغوش گرم خانواده وجامعه به وسیله ارائه آموزش‌های مهارتی اشتغالزایی انکارناپذیر است عدم اشتغال معتادان و عدم پذیرش آنان در اجتماع موجبات بازگشت آنها را به سمت اعتیاد فراهم می‌آورد که در این راستا ارائه آموزشهای مهارتی می تواند نقش چشمگیری در مقابله با این بحران داشته باشد.
وی تصریح کرد : در پایان اعطای گواهینامه مهارت پس از موفقیت در آزمون پایان دوره و استفاده از مزایای گواهینامه مهارت نظیر دریافت تسهیلات خوداشتغالی از دستگاه‌های متولی این افراد را از جمله اهداف و مزایای برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی جهت معتادان بهبود یافته عنوان کرد .