افتتاح کارگاه های کارگاه کارافرینی و لابراتوار زبان انگلیسی توسط مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان نیکشهر

کارگاه های کارگاه کارافرینی و لابراتوار زبان انگلیسی توسط مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران نیکشهرافتتاح شد .
به گزارش روابط عمومی ادره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ سیاسر رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان نیکشهر از افتتاح کارگاه های کارگاه کارافرینی و لابراتوار زبان انگلیسی توسط جهانتیغی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با هدف کیفیت بخشی و گسترش آموزشهای مهارتی در این شهرستان خبر داد .
وی با اشاره به مشخصات این کارگاه افزود : مساحت این کارگاه بالغ بر ۴۰ متر است و ظرفیت ۱۵ کارآموز را داراست و در راستای حمایت بانوان این شهرستان از آموزشهای فنی و حرفه ای به بهره برداری رسیده است .