برگزاری نشست هم اندیشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان خاش با کمیته امداد امام خمینی (ره)

مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان خاش بامسئولین کمیته امداد نشست هم اندیشی را برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ خانم هاشمزهی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان خاش نشستی را باحضورجناب آقای ریگی رئیس کمیته امدادامام خمینی ( ره ) بخش نوک آبادخاش و جناب آقای پهلوان کارشناس آموزش کمیته امداد در راستای گسترش همکاریها و برگزاری دوره ویژه مدد جویان کمیته امداد برگزار کردند .
خانم هاشمزهی افزود : ارائه آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای به مدد جویان کمیته امداد برای آنها زمینه ساز درآمد زایی و اشتغال را فراهم کرده و از مشکلات و معضلات این مددجویان میکاهد .
دراین جلسه ابتداآقای ریگی وآقای پهلوان ضمن تشکراززحمات سرکارخانم هاشمزایی به دلیل هماهنگیهای لازم جهت برگزاری دوره های ویژه مددجویان کمیته امدادتوسط بخش خصوصی وبرگزاری آزمون وپی گیری صدورگواهینامه آنهابه بیان مشکلات پرداختند.
ریگی تصریح کرد : آقای ریگی بیان نمودندکه به دلیل پایین بودن سطح سوادوهمچنین تعصبات خاص منطقه مشکل اساسی کارآموزان قبولی درآزمون کتبی است که امید است با پیگیری های شما و مساعدت مدیرکل این مساله هرچه سریعتر مرتفع گردد .