عرضه وفروش دستاوردهای کارآموزان کارگاه صنایع دستی مرکزآموزش فنی وحرفه ای خواهران زابل وآموزشگاه آزادچهارده معصوم(ع)بمناسبت ویژه برنامه شبهای فرهنگی سیستان وبلوچستان دربرج میلاد ـ تهران

دستاوردهای کارآموزان کارگاه صنایع دستی مرکزآموزش فنی وحرفه ای خواهران زابل وآموزشگاه آزادچهارده معصوم(ع)بمناسبت ویژه برنامه شبهای فرهنگی سیستان وبلوچستان دربرج میلاد ـ تهران عرضه شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ خانم آزادیخواه رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان زابل در تشریح این خبر گفت : مرکزآموزش فنی وحرفه ای خواهران زابل وهمچنین آموزشگاه آزادچهارده معصوم (ع)بمناسبت ویژه برنامه شبهای فرهنگی سیستان وبلوچستان، محصولات کارموزان کارگاههای صنایع دستی رادربرج میلادتهران بنمایش گذاشته است .
وی افزود : درراستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و سیاستهای تولیدواشتغال پایدارو همچنین رشدوتعالی فرآیندتوسعه محصولات وخدمات باتمرکزبر فروش آزمایشی واصول مشتری مداری احتمالی ازمسیرعرضه محصولات درنمایشگاهها وجشنواره ها به عنوان یک فرصت کارآفرینانه امری مهم وضروری تلقی میگردد.
گفتنی است این برنامه از۲۶ الی ۲۸ شهریورماه ازساعت ۱۸ تا۲۴ دایرمی باشد .