برگزاری جلسه برنامه‌ریزی جهت آموزش نیروی های متخصص موردنیازکارخانه لاستیک سازی هامون

جلسه برنامه‌ریزی جهت آموزش نیروی های متخصص موردنیازکارخانه لاستیک سازی هامون برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ بامری رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان زابل از برگزاری جلسه ای در فرمانداری زابل با حضور معاون فرمانداری زابل، مدیرعامل کارشناسان کارخانه لاستیک سازی معاون آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای زابل وزهک و نیز تعداد دیگری از ادارات مربوط خبر داد .
شهریاری معاون آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اشاره به جایگاه آموزش فنی و حرفه ای درعرصه خدمات و صنعت اعلام آمادگی کرد تا در صورت اعلام نیاز شرکت اقدامات لازم رابرای آموزش نیروی با استفاده ازامکانات مراکز حوزه سیستان فراهم آورد.
محمدی مدیرعامل کارخانه لاستیک سازی هامون نیز ضمن بیان اهمیت و جایگاه نیروی انسانی در صنعت اظهار امیدواری کرد که تمامی نیروهای کار اعم از ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز این بخش صنعتی که تا سه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید از جوانان حوزه سیستان برگزیده شوند .
بامری خاطر نشان کرد : پس از این جلسه مدیر عامل و کارشناسان همراه از کارگاهها و ظرفیت های مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان زابل بازدید بعمل آوردند و از وجود پتانسیل های مطلوب آموزش در منطقه اظهار خرسندی نموده ومقرر شد تا در مراحل بعدی ساخت و تجهیز و راه اندازی کارخانه ازاین ظرفیت ها استفاده مطلوب صورت گیرد .
شایان ذکر است که کارخانه لاستیک سازی هامون در منطقه رامشار با اعتبار بالغ بر۸۴۰ میلیارد تومان و اشتغال مستقیم ۱۳۴۴ نفر تا سه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید .