حضور همکاران مراکزآموزش فنی و حرفه ای شماره ۱ و ۲ و خواهران زاهدان در افتتاحیه سال تحصیلی جدید دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت معرفی رشته‌ های مهارتی

همکاران مراکزآموزش فنی و حرفه ای شماره ۱ و ۲ و خواهران زاهدان در افتتاحیه سال تحصیلی جدید دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت معرفی رشته‌ های مهارتی شرکت نمودند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ همکاران مراکزآموزش فنی و حرفه ای شماره ۱ و ۲ و خواهران زاهدان درمراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید توجیه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت معرفی رشته‌ های مهارتی و پیشبرد اهداف سازمان در اشاعه فرهنگ مهارت آموزی شرکت نموده و به معرفی ظرفیت ها ، رشته و دوره های آموزش مهارتی در مراکز متبوع خود پرداختند .