بازدید علمی آموزشی پژوهشی کارآموزان کارگاههای مرکزآموزش فنی و حرفه ای ict زاهدان از پارک علم و فناوری

کارآموزان و مربیان کارگاههای مرکزآموزش فنی و حرفه ای ict زاهدان از پارک علم و فناوری بازدید کردند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛احمد سلیمانی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای ict زاهدان با اعلام این خبر گفت : هدف از این بازدید آشنایی کارآموزان با بازار کار در راستای مهارت های آموخته شده در مرکز فناوری اطلاعت زاهدان و همچنین آشنایی جوانان مستعد استان با فرصتهای اشتغالزایی بوده است .
سلیمانی افزود : بازدید از پارک علم و فناوری برای کارآموزان علاقمند به حوزه ict و فناوری اطلاعات بسیار مفید بوده و بستر ساز احراز شغل درآینده است .