دوره آموزشی تپه زن ومهرزن بلوچ ویژه بانوان حاشیه شهرستان خاش توسط مرکزآموزش فنی و حرفه ای خواهران این شهرستان

برای اولین باردرشهرستان خاش دوره آموزشی تپه زن ومهرزن بلوچ ویژه بانوان حاشیه شهر توسط مرکزآموزش فنی و حرفه ای خواهران این شهرستان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ خانم هاشمزهی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان خاش با اعلام این خبر گفت : در راستای احیای حرفه های آموزشی سنتی بلوچ دوره آموزشی تپه زنی و مهر زنی برای اولین بار در این شهرستان ازتاریخ ۹۶/۷/۲۲ به مدت ۷۶ ساعت درشیفت عصر برای بانوان ساکن سکونتگاه های غیررسمی شهرستان خاش ارائه گردید .
هاشمزهی افزود : برگزاری دوره مذکور نه تنها منجر به احیای حرفه های سنتی تپه زنی و مهرزنی شده بلکه منبع درآمدی خوبی برای کارآموزان این حرفه ها نیز فراهم میکند و این مهم در راستای تحقق اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای در توانمند سازی و ایجاد مشاغل خانگی و نیز تحقق رویکرد اقتصاد مقاومتی است .