همزمان با هفته بازدید همگانی: تعداد ۴ نفر از کارآموزان مهارت آموخته و خبره مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان چابهار جذب شرکت سایپا خودرو این شهرستان شدند .

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان چابهار از جذب تعداد۴ نفر از کارآموزان مهارت آموخته و خبره مرکزمتبوع در شرکت سایپا در هفته بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای خبر داد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ اولیایی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان چابهار در تشریح این خبر گفت : همزمان با هفته بازدی همگانی آقایان عبدالرئوف کریم زایی و تاجبخش کریم زایی نمایندگان شرکت های سایپا و مدیران خودرو از کارگاه های مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان چابهاربازدید کردند ودر خلال بازدید از ۴ نفر از کارآموزان مهارت آموخته مرکز برای کار در شرکت های متبوع دعوت به همکاری نمودند .
اولیایی افزود : کارآموزان منتخب پس از طی دوره های تخصصی در شرکت های مذکور وارد مجموعه نمایندگی سایپا شده و مشغول به کار می شوند .