اثربخشی آموزشهای مهارتی ارائه شده به زندانیان دربند منوط به حمایتهای دستگاه های اجرایی ذیربط است .

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان در آخرین روز از هفته بازدید همگانی در خلال بازدید از کارگاه های مرکز آموزش فنی و حرفه ای در زندان ، اثربخشی آموزشهای مهارتی ارائه شده به زندانیان دربند را منوط به حمایتهای دستگاه های اجرایی ذیربط عنوان کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ محمد جهانتیغی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان از بازدید از برگزاری نشست هم اندیشی درآخرین روز از هفته بازدید همگانی با حضور آقایان اصغری مسئول اشتغال اداره کل زندان های استان ، سلیمانی معاون بهداشت سلامت اداره کل زندان های استان ، خسروی رئیس زندان مرکزی و آبشناس مسئول بنیاد تعاون زندان خبرداد .
جهانتیغی درخلال بازدید از کارگاه های مرکز آموزش فنی و حرفه ای در زندان اثربخش بودن آموزشهای مهارتی ارائه شده به زندانیان دربند را منوط به حمایتهای دستگاه های اجرایی زیربط دانست و گفت : آموزشهای مهارتی درصورتی که به اشتغال پایدار منجرشود برای زندانیان مفی وموثر خواهد بود و این مهم بدون حمایت نهادهای مربوطه امکان پذیر نخواهد بود .
وی تصریح کرد : کم کردن معضلات اجتماعی در جامعه از طریق توان افزایی مجرمین و بزهکاران سهل الوصول خواهدبود و این مهم در گرو تعامل و همکاری تمامی افراد و گروه ها است .
سلیمانی معاون بهداشت سلامت اداره کل زندان های استان تیز از تجهیز و راه اندازی کارگاهی فنی و حرفه ای در زندان خبر داد و بر گسترش آموزشهای مهارتی در بین زندانیان با هدف توانمندسازی مهارتی آنهاتاکید کرد .