بازدید مدیرمسئول روزنامه زاهدان وهیئت همراه از مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهدای وحدت همزمان با هفته بازدید همگانی

همزمان باهفته بازدید همگانی مدیرمسئول روزنامه زاهدان وهیئت همراه از مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهدای وحدت زاهدان بازدید کردند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ محمد عرب مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهدای وحدت زاهدان با اعلام این خبرگفت : همزمان با فرارسیدن هفته بازدید همگانی رخشانی مدیرمسئول روزنامه زاهدان وهیئت همراه از مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهدای وحدت بازدید نمودند و درخصوص تاثیر آموزشهای مهارتی بر اشتغال کارآموزان بحث و تبادل نظر صورت گرفت .
عرب افزود : رسانه ها به عنوان تریبون در معرفی و اشاعه فرهنگ مهارت آموزی و نیز هدایت فکری جامعه عمل میکنند و عموم مردم را از چگونگی آموزشهای مهارتی آگاه می سازند .
وی تصریح کرد : حضور و نقش رسانه به عنوان عاملی مهم در اطلاع رسانی به قشر هدف مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای یعنی بیکاران جویای کار منجر به جریان سازی و تغییر نگرش نسبت به انتخاب شغل خواهد شد و ما از این حضور به طور ویژه استقبال میکنیم .