بازدید مدیرکل شیلات استان سیستان و بلوچستان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان چابهار

مدیرکل شیلات استان سیستان و بلوچستان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان چابهار بازدید کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ اولیایی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان چابهار از بازدید میر مزادزهی مدیرکل شیلات استان از مرکز متبوع خبر داد و گفت : این بازدید در راستای آشنایی با امکانات وتجهیزات موجود در مرکز برای برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار بومی شهرستان با توجه به اقلیم جغرافیایی و ظرفیت های اقلیمی شهرستان چابهار صورت گرفته است .
اولیایی افزود : تعامل مراکز فنی و حرفه ای با سایر دستگاه های اجرایی منجر به نشر و گسترش فرهنگ مهارت آموزی شده و بستر ساز ایجاد اشتغال پایدار در استان خواهد بود .