مراسم تجلیل ازپژوهشگران برترادارات به مناسبت هفته پژوهش در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزارگردید

دراین مراسم از ۹نفر پژوهشگر اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان وبلوچستان تقدیر وتشکر شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ پیشرفت، ارتقای علمی استان و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی است مهم ترین وظیفه کارکنان نیز تلاش در جهت ارتقای دستگاه اجرایی متبوع است بر همین اساس اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی از کارکنان پژوهشگر دستگاه های اجرایی که در جهت ارتقاء دستگاه های متبوع گام برداشتند طی مراسمی تقدیر کرد و در آن مراسم ۹ نفر از همکاران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان نیز تجلیل شدند . .
براساس این گزارش اسامی پژوهشگران برتر اداره کل آموزش فنی و حرفه ای عبارت از احمد سلیمانی ، نسیم باستان ، سمیه خواجه خسروی ، سهیلا نوری ، مریم توان پور ، محسن سرحدی ، فهیمه شهرکی ، بهاره بزرگ زاده ، مهراب اومرای شستان است .