رییس موسسه کار و تأمین اجتماعی تأکید کرد:ضرورت تمرکز بر مهارت و اشتغال پذیری برای ورود افراد به بازارکار

رییس موسسه کار و تأمین اجتماعی در نخستین جشنواره ملی فراتر از مهارت بر ضرورت تمرکز بر مهارت و اشتغال پذیری برای ورود افراد به بازارکار تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، دکتر محمدرضا سپهری، رییس موسسه کار و تأمین اجتماعی در نخستین جشنواره ملی فراتر از مهارت با تبریک هفته پژوهش و فنآوری از اقدام این سازمان در برگزاری جشنواره یاد شده تقدیر کرد.

وی این اقدام ارزشمند را ابتکاری از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای انتقال تجربیات مهارت آموختگان موفق این سازمان دانست و اظهار امیدواری کرد: این اقدام به عنوان الگوی مناسبی برای جوانان استمرار یابد.

وی با بیان اینکه شاخص های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ یونسکو به شاخص های توسعه پایدار تغییر یافته است، گفت: این شاخص ها در کشورمان نیز تحت عنوان اقتصاد مقاومتی دنبال می شود.

دکتر سپهری با بیان اینکه دنیای کار در حال تحول و حرکت به سمت کسب و کارهای هوشمند است، تأکید کرد: در کشور ما نیز نگرش های کسب و کار باید در این راستا تغییر یابد.

رییس موسسه کار و تأمین اجتماعی بر ضرورت شناسایی روندهای نوین کسب و کار، فنآوری های نوین مبتنی بر دانش و رفتارهای جدید تأکید کرد و افزود: جهانی شدن باعث شده است که به سمت دنیای کار و آموزش های بدون مکان و زمان حرکت کنیم.

وی در ادامه افزود: دنیای کار در حال تحول است و سیستم های کاری تغییر کرده و در حال حاضر کار جمعی مطرح است.

دکتر سپهری با تأکید بر اینکه در سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور شیوه های سنتی آموزشی به سمت شیوه های نوین تغییر یابد گفت: در حال حاضر اساس یادگیری بر اساس نیاز جامعه و بازار کار می باشد.

رییس موسسه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه به سرعت بالای تغییرات در جهان کنونی، به روز رسانی محتوای آموزشی به ویژه در حوزه آموزش های مهارتی را ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان کرد.

وی دانش، انگیزه، مهارت، قابلیت و شایستگی را از موارد مورد نیاز آماده سازی افراد برای ورود به بازار کار عنوان داشت.

دکتر سپهری با بیان اینکه آموزش ها ی مهارتی باید قابلیت محور باشند، استفاده از تجربیات جهانی و انطباق با دانش بین المللی در حوزه آموزش های مهارتی را قابل ضروری دانست.

وی با اشاره به نقش مربی به عنوان تسهیل گر در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: مربیان مهارتی باید بر شایستگی ها و قابلیت های منطبق با نیاز بازارکار و اخلاق حرفه ای تمرکز داشته باشند.

رییس موسسه کار و تأمین اجتماعی افزود: مهارت های زندگی، همکاری، پیوستگی،  شغلی و ارتباطی از جمله مهارت های آینده می باشند که مراکز آموزش فنی وحرفه ای کشور نیز باید در راستای این مهارت ها و سیستم های نوین آموزشی عمل کنند.

دکتر سپهری با تأکید بر نقش شبکه های اجتماعی گفت: در حال حاضر پیوندگرایی به عنوان نظریه غالب یادگیری در دنیا مطرح است.

دکتر سپهری در ادامه تأکید کرد: آموزش های مهارتی باید قابلیت های فردی، اجتماعی و محیطی را در فراگیران ایجاد نماید.

وی در خاتمه ایجاد ادبیات مشترکی از تغییرات دنیای کار، شناسایی فرصت های کار و تدوین و توسعه استانداردهای مشاغل با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور را پیشنهاد داد.

رییس موسسه کار و تأمین اجتماعی همچنین تجمیع و ترکیب منابع را برای ایجاد اشتغال امری ضروری مطرح کرد.

تأکید بر تشکیل شبکه های کسب و کار، توسعه مهارت های نرم و تشکیل اکوسیستم کارآفرینی از جمله موضوعات مطرح شده توسط رییس موسسه کار و تأمین اجتماعی بود.

لازم به ذکر است در راستای توسعه و ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی، کار و کارآفرینی، هم‌زمان با هفته پژوهش و فناوری، نخستین جشنواره ملی فراتر از مهارت (داستان‌های موفقیت)، امروز بیست و هفتم آذرماه در مرکز تربیت مربی این سازمان برگزار شد.