رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:پادگان ها تبدیل به مراکز توانمندسازی منابع انسانی می شود

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:پادگان ها تبدیل به مراکز توانمندسازی منابع انسانی می شود

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در جلسه بررسی پیشرفت تفاهم نامه ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تبدیل شدن پادگان ها به مراکز توانمند سازی منابع انسانی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، جلسه بررسی پیشرفت تفاهم نامه ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مهارت افزایی و تسهیل اشتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسلح امروز دوشنبه ۴ دی ماه در قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح با حضور مسئولان این سازمان و مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.

معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به ابلاغ قانون نظام مهارتی خاطرنشان کرد: از استانداردهای مهارتی عدول نمی کنیم ولی تمهیدات برای موفقیت سربازان وظیفه اندیشیده می شود. فرآیندهای کار را مستند کنیم و این پروسه ها را اصِلاح نماییم.

وی گفت: در حوزه نیروهای مسلح ، نوید خوبی است که این فرهنگ سازی صورت گرفته است و از سوی این سازمان نهایت استفاده از امکانات و همکاری برای پیشبرد تفاهم نامه انجام شده است.