بازدید سرپرست جدید اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان از واحد های این اداره کل و آشنایی با همکاران به همراه مدیرکل سابق