در دیدار با همکاران دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی مطرح شد: حوزه پژوهش در تحولات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نقش مهمی دارد

در دیدار با همکاران دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی مطرح شد:
حوزه پژوهش در تحولات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نقش مهمی دارد

 

معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، چهارشنبه، بیست و هفتم دی ماه در دیدار با همکاران دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی گفت: حوزه پژوهش در تحولات این سازمان نقش مهمی را می تواند ایفا کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دکتر پاک سرشت افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از حیث های مختلف اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی، حقوقی و …. به طور دائم با محیطی در حال تغییر مواجه است و در حوزه پژوهش باید فعال تر و قوی تر عمل کند.

دکتر پاک سرشت گفت: پژوهش ها برای اثربخشی باید به سمت پژوهش های کاربردی تغییر یابند.

وی تأکید کرد: برنامه ریزی های ما باید متناسب با تغییرات روز و نیاز آینده صورت پذیرد و برای اثربخشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیازمند تغییر رویکرد و دیدگاه هستیم.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با تقدیر از نظرات و ایده های همکاران دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی گفت: در مجموعه پژوهش، اجماع نظر و ادبیات مشترکی در راستای تغییرات و اصلاحات روش ها لازم است.

دکتر پاک سرشت گفت: مسأله اشتغال در کشور حاکی از آن است که در بحث کیفیت آموزش ها باید به سمتی پیش رویم که گروه های هدف به درستی و روشنی مشخص و هدف گذاری شوند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با توجه به محدودیت منابع در اختیار، نیازسنجی اولیه باید به درستی انجام شود تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.

وی در خاتمه گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور، نیاز مبرمی به خدمات سازمان آموزش فنی و حرفه ای در راستای توانمندسازی منابع انسانی برای اشتغال پذیری احساس می شود.

دکتر سلیمان پاک سرشت در خاتمه افزود: انگیزه، اراده و توانمندی همکاران در اثربخشی و تحقق اهداف این سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است.

تبیین اولویت های پژوهشی، چالش های موجود در مسیر اجرای طرح های پژوهشی، تدوین نقشه راه

پژوهش های سازمانی و هدفمند کردن پژوهش ها، اصلاح فرآیندهای استاندارد نویسی، مدیریت دانش منابع انسانی سازمان، ارتقای شغلی و معیشتی کارکنان از جمله موارد مطرح شده توسط همکاران دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی بودند.