معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تأکیدکرد: ساماندهی ظرفیت ها و تحقق عدالت و رفاه سازمانی در اولویت است

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تأکیدکرد:
ساماندهی ظرفیت ها و تحقق عدالت و رفاه سازمانی در اولویت است

در راستای رهنمودها و ابلاغ سیاست های رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مبنی بر برنامه ریزی و ساماندهی امکانات و ظرفیت های رفاهی برای تکریم بیش از پیش همکاران و ارتقای منزلت آنها برنامه هایی در دست اقدام می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، نادر فخری، معاون توسعه مدیریت و منابع در نشست بررسی ظرفیت های رفاهی این سازمان گفت: تلاش خواهیم کرد با توسعه کمی و کیفی فعالیت ها در حوزه ورزش، بیمه های درمان تکمیلی، مامورسراها، بازنشستگان،بیماران خاص،تعاونی ها و … با اجرای عدالت و ارتقاء سطح رضایتمندی همکاران با توزیع مناسب منابع گام های مؤثری برداریم.

وی افزود: با فراهم ساختن فضای همدلی و همراهی و ایجاد روحیه مشارکت جمعی و پویایی گروهی در همکاران، در راستای ارزش آفرینی سازمان حرکت می کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان گفت: اعتقاد داریم منابع انسانی شایسته و با انگیزه عامل اصلی حیات سازمانی می باشند و امیدواریم با مدیریت اثربخش نیروی انسانی بتوانیم از طریق افزایش ضریب مشارکت همکاران اهداف سازمانی خود را برای خدمت رسانی مؤثر به کشور عزیزمان بیش از گذشته فراهم سازیم.

فخری تصریح کرد: در این راستا توسعه کمی و کیفی برنامه های ورزشی و نهادینه کردن ورزش در دو سطح ستاد و استان ها را با برگزاری مسابقات ورزشی و بهره مندی از ظرفیت های ورزشی دیگر ارگانها به صورت سالانه طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان در نظر داریم.

وی در ادامه گفت: تقویت و بهینه سازی وضعیت مأمورسراها برای ارتقای سطح خدمت رسانی مؤثربه همکاران و خانواده آنها به ویژه در استانهایی که فراوانی حضور همکاران بیشتراست و فراگیر نمودن خدمات بیمه درمان تکمیلی (گروهی) در سراسر سازمان با بستر سازی مناسب و فراهم سازی شرایط مطلوب برای همکاران و خانواده آن ها از دیگر برنامه ها و اولویت های این سازمان در حوزه رفاهی است.

فخری افزود: برگزاری نشست صمیمی ریاست سازمان با بازنشستگان به عنوان ذخایر ارزشمند سازمان و تکریم مادی و معنوی آن ها، توسعه خدمات تعاونی ها با ایجاد پیمان های راهبردی و ارائه خدمات مؤثرتر به صورت شبکه ای به همکاران از دیگر برنامه های معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است.

معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان گفت: تلاش خواهیم کرد با درایت و تدبیر و نگاه راهبردی رییس سازمان در حوزه منابع انسانی از این فرصت ارزشمند در ارتقای توانمندی منابع انسانی استفاده نماییم و این امر فقط با مشارکت و مسئولیت پذیری تک تک همکاران در سراسر کشور میسر است.

فخری در خاتمه گفت: از همه همکاران عزیز و پرتلاش سازمان انتظار داریم، با حرکت به سمت همگرایی و همدلی و با به کارگیری تمام قابلیت های فردی، گروهی و سازمانی، ما را در این مسئولیت خطیر همراهی کرده تا در جهت افزایش بهره وری و خدمت رسانی مؤثر به همکاران و مردم شریف ایران اسلامی، همه با هم تلاش نمائیم.