بازدید مسئولین واحدهای ستادی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان وروسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرزاهدان از نمایشگاه دستاوردهای بانوان مهارت آموخته

مسئولین واحدهای ستادی اداره کل وروسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرزاهدان از نمایشگاه دستاوردهای بانوان مهارت آموخته بازدید بعمل آوردند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ این بازدید در راستای حمایت از دستاوردهای مهارت آموختگان و ایجاد انگیزه در آنها برای پیداکردن بازار فروش و راه اندازی کسب وکار خانگی صورت گرفته است .
براساس این گزارش : حمایت از تولیدات خانگی منجر به درآمدزایی تولیدکنندگان شده و این مهم باعث ایجاد انگیزه آنها برای توسعه کارشان می شود .
این گزارش می افزاید : در حال حاضر دولت با ارائه تسهیلات کم بهره اشتغالزایی از کارآفرینان مشاغل خرد و خانگی در راستای کاهش نرخ بیکاری حمایت میکند .