دربازدیدازنمایشگاه دستاوردهای بانوان در سیستان و بلوچستان مطرح شد : ایجاد بازار فروش محصولات و دست ساخته های مهارت آموختگان منجر به رونق مشاغل خانگی می شود .

سرپرست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان وبلوچستان در حاشیه بازدید ازنمایشگاه دستاوردهای بانوان بر ضرورت ایجاد بازار فروش برای تولیدات مهارت آموختگان وحمایت از آنها برای رونق مشاغل خانگی تاکید کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ مهرداد جهاندیده سرپرست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان در بازدید از غرفه های این نمایشگاه بیان داشت :محصولات خانگی باید به تولید انبوه برسد و بازار فروش ویژه خود را پیدا کند و برای تحقق این مهم با تمام توان خود از کارآفرینان حمایت خواهیم کرد .
وی تصریح کرد : مهارت آموختگان باید ازطریق نیاز سنجی بازار کاراقدام به تولید کنند و با دردست گرفتن بازار فروش درآمدزایی و اشتغال ایجاد کنند وبرای رونق و گسترش مشاغل خود تسهیلات حمایتی دریافت خواهند کرد .