بازدید سرزده سرپرست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای سیستان وبلوچستان از مراحل بازسازی کارگاههای مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان چابهار

سرپرست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای سیستان وبلوچستان از مراحل بازسازی کارگاههای مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان چابهار به صورت سرزده بازدید کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ مهرداد جهاندیده سرپرست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای سیستان وبلوچستان درراستای بررسی مشکلات پیش روی بازسازی کارگاههای مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان چابهار ازاین مرکز به صورت سرزده بازدید بعمل آورد .