حضور سرپرست وکارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن

سرپرست وکارکنان اداره کل و مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان با حضور در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن بار دیگر با آرمانهای امام راحل ( ره ) و شهدای انقلاب تجدید بیعت نمودند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ همزمان با سی و نهمین بهار آزادی سرپرست و کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای با حضور در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن ضمن تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل ( ره ) و شهدای انقلاب حماسه ای دیگر آفریدند.