در دیدار رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بااستاندار سیستان و بلوچستان مطرح شد : آموزشهای مهارتی باید به عنوان لازمه و پیش فرض اقدامات زیر بنایی توسعه در نظر گرفته شود .

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دردیدار با استاندار سیستان و بلوچستان از آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای به عنوان لازمه وپیش فرض اقدامات زیر بنایی توسعه یاد کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ دکتر سلیمان پاک سرشت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دردیدار با دانیال محبی استاندار سیستان و بلوچستان بر ضرورت تشکیل شورای مهارت آموزی برای هماهنگی بین متقاضان و ارائه دهندگان مهارت در راستای تامین نیروی مورد نیاز بازار کار استان تاکید کرد .
پاک سرشت افزود : برای تمرکز بر مهارت آموزی در راستای ایجاد اشتغال نیاز است تا پتانسیل های استان از جمله بحث های فرهنگی ،گردشگری،بومی واقلیمی خاص مورد بررسی و برنامه ریزی قرار گیرد .
وی تصریح کرد : برای تحقق اشتغال در استان باید فضای مراکز مهارت آموزی را به سمت اشتغال فراگیر و روستایی سوق دهیم و از این طریق فرصت های اشتغال را در اختیار جوانان مستعد قرار دهیم .
استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این نشست بر ضرورت ایجاد پل ارتباطی بین مراکز مهارت آموزی و دانشگاه ها با هدف گسترش فرهنگ اشتغال از طریق مهارت آموزی تاکید کرد .