درمصاحبه رادیویی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور عنوان شد : توانمند سازی مهارتی افراد به آنها برای حل مشکلات کمک خواهد کرد .

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در مصاحبه رادیویی با رادیو صدای زاهدان گفت : توانمند سازی مهارتی افراد به آنها برای حل مشکلات کمک خواهد کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ دکتر سلیمان پاک سرشت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مصاحبه رادیویی با رادیو صدای زاهدان مهمترین هدف سازمان را توانمند سازی مهارتی افراد برای حل مشکلات عنوان کرد .
پاک سرشت در بازدید از مناطق حاشیه شهر زاهدان انگیزه بالای مربیان و کارآموزان برای مهارت آموزی و اشتغال بسیار امیدوارکننده ارزیابی کرد .
وی در این مصاحبه تصریح کرد : حل مشکلات مناطق حاشیه شهر مستلزم ایجاد حلقه پیوند بین آموزشهای مهارتی و دستگاه های که برای اشتغال و رفع فقر برنامه ریزی می کنند است .