نشست صمیمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای با روسای مراکز و مسئولین واحدهای ستادی در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد .

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای با روسای مراکز و مسئولین واحدهای ستادی در استان سیستان و بلوچستان نشست صمیمی را برگزار کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ دکترسلیمان پاکسرشت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای در راستای بررسی چالشهای پیش روی مراکز در ارائه خدمات آموزشی نشست صمیمی را با روسای مراکز و مسئولین واحدهای ستادی در استان برگزار کرد .
پاک سرشت در این نشست برضرورت تجهیز وبه روزرسانی مراکز برای گسترش آموزشهای مهارتی در شرایط موجود کشور که متقاضیان امر مهارت آموزی روبه افزایش است تاکید کرد .