در نشست هم اندیشی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با سرپرست اداره کل صورت گرفت : نقد و بررسی چالشها و مشکلات پیش روی اداره کل و ارائه پیشنهاداتی برای رفع آنها

در نشست هم اندیشی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان چالشها و مشکلات پیش روی اداره کل مورد نقد و بررسی قرار گرفت و برای حل آنها پیشنهاداتی ارائه شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ در سفردکترپاک سرشت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور به سیستان و بلوچستان نشست هم اندیشی با مهندس جهاندیده سپرست اداره کل استان برگزار شد و طی آن مشکلات وچالشهای پیش روی اداره کل در امر مهارت آموزی مورد نقد و بررسی قرار گرفت .