حضورسرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای برادران شهرستان خاش به همراه همکاران اداری آموزشی در جلسه آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در محل اداره کار شهرستان خاش

سرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای برادران شهرستان خاش به همراه همکاران اداری آموزشی در جلسه آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در محل اداره کار این شهرستان حضورپیداکرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ ایوب پاکزاد رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران خاش در تشریح این خبرگفت : در این جلسه درمورد عواقب مصرف مواد مخدر وپیشگیری از آن ونیز بررسی فواید دوره های آموزش فنی وحرفه ای برای معتادی بهبود یافته وحضور فعال فنی وحرفه ای در زندانها ومراکز ترک اعتیاد وحمایت کمیته اشتغال از برگزاری دوره ها مورد نیاز جامعه هدف بحث وگفتگوگردید