درجلسه شورای معاونین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای سیستان وبلوچستان مطرح شد : ارائه آموزشهای مهارتی در سالجاری با رویکرد اشتغال و ارتقاء کیفیت و بهروه وری در نیروی کار

سرپرست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان درجلسه شورای معاونین از ارائه آموزشهای مهارتی در سالجاری با رویکرد اشتغال و ارتقاء کیفیت و بهروه وری در نیروی کارخبرداد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ مهرداد جهاندیده سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در این جلسه گفت : در سال جدید در حوزه آموزش باید با رویکردایجاد اشتغال و ارتقاء کیفیت وبهروه وری در نیروی کار به عنوان مهمترین راهبردهای اجرایی در تحقق شعاری که برای امسال توسط مقام معظم رهبری انتخاب شده گام برداریم .
جهاندیده ضمن تقدیرو تشکر از زحمات همکاران اظهارداشت : ضروری است تا هریک از معاونت های ما برای سال ۹۷ برنامه جامع و مستقل خود را ارائه دهند تا بتوانیم نقشه راه خود را براساس آن پیش ببریم .
وی با اشاره به تدوین سند جامع مهارت استان افزود : مقدمات پیاده سازی و اجرای سند جامع مهارت در استان باید فراهم شود تا همچون نقشه راهی در پیشبرد اهداف آموزشی مور استفاده قرار گیرد .
جهاندیده تصریح کرد : در استان بیش از پیش نیازمند تربیت نیروهای ماهر و متخصص هستیم و اشاعه فرهنگ مهارت آموزی در بین جوانان استان مستلزم ارتقاء کیفیت و تنوع بخشی به آموزشهاست .
سرپرست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان در این نشست بر راه اندازی شورای مهارت آموزی در استان به منظور اطلاع ازمیزان اثر بخشی آموزشها و دستیابی به ایجاد اشتغال تاکید کرد .
وی همچنین خواستار تعریف نظامی برای دریافت بازخوردهای مطلوب در حوزه ارائه آموزشهای مهارتی و هدایت افراد جویای کار با هدف دست یافتن به موقعیت شغلی مناسب شد .
شایان ذکر است در ابتدای این نشست هریک از معاونین به ارائه گزارش عملکرد از واحد متبوع خود پرداختند .