نشست هم اندیشی رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران شهرستان زابل با جانشین فرمانده مرزبانی ناجا این شهرستان

نشست هم اندیشی رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران شهرستان زابل با جانشین فرمانده مرزبانی ناجا این شهرستان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ خانم آزادیخواه رئیس مرمز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان زابل گفت : هدف ازاین نشست تقدیر وتشکر اززحمات همکاران مرکز خواهران زابل در خصوص تعامل بامرکز آموزش مرزبانی درراستای اجرای دوره های مهارتی درسال گذشته و عقدتفاهمنامه درخصوص نیازسنجی آموزشی واجرای آموزش های مهارتی خانواده های کارکنان پایور بود .
خانم آزادیخواه رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران زابل دراین نشست درراستای حمایت از آموزشگاههای آزاداین شهرستان خریدخدمات آموزشی به ویژه طرح حکمت درسال جاری راخواستار شد .
جانشین فرمانده اموزش مرزبانی ناجادرخصوص دوره های مهارتی که حتی درطرح حکمت نیز پیش بینی نشده ومورد نیاز منطقه است بعنوان ارائه پیشنهاد به مقامات مافوق قول همکاری داد.