در نشست هم اندیشی برنامه ریزی بزرگداشت نیمه شعبان تاکید شد : ضرورت ایجاد پیوند اجرای برنامه های بزرگداشت نیمه شعبان با رسالت فنی و حرفه ای

درنشست هم اندیشی برنامه ریزی بزرگداشت نیمه شعبان بر ضرورت ایجاد پیوند اجرای برنامه های بزرگداشت نیمه شعبان با رسالت فنی و حرفه ای تاکید شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ مهرداد جهاندیده سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان از برگزاری ستاد بزرگداشت هماهنگی و برنامه ریزی نیمه شعبان با حضوراعضای ستاد خبر داد .
جهاندیده بزرگداشت نیمه شعبان را از مهمترین برنامه های فرهنگی دانست وگفت : نکته مهمی که در برنامه ریزی بزرگداشت ایام نیمه شعبان باید لحاظ شود توجه به محتوای فرهنگی برنامه هاست .
سرپرست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان همچنین برضرورت تنوع بخشی وکیفیت بخشی به برنامه ها در این ایام تاکید کرد .
وی در ادامه بزرگداشت نیمه شعبان را با اهمیت دانست و اظهارداشت : باید دراجرای برنامه‌ها به تبین مباحث ومبانی فرهنگی این ایام پرداخت.
جهاندیده همچنین خواستار مشارکت آموزشگاه های آزاد در برگزاری مراسمات این ایام با هدف گسترش اثربخشی برنامه شد .