در سال ۹۶صورت گرفت : برگزاری بیش از یک هزار دوره مهارت آموزی در آموزشگاه های آزادفنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان

سرپرست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان گفت : در یکسال گذشته یک هزار و۶۲۰ دوره آموزش های مهارتی توسط آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد برای کارآموزان استان برگزار شده است .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان؛ مهردادجهاندیده سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در تشریح این خبراظهار داشت : این دوره ها در بخش های مختلف خدمات ، صنعت ، کشاورزی و فرهنگ و هنر اجرا شده که اکثریت این دوره ها در بخش خدمات به تعداد ۹۷۹۴ نفر دوره ، و بعد از آن در بخش صنعت ۷۵۱ نفر دوره ، فرهنگ و هنر ۲۹۱ نفر دوره و مابقی در بخش کشاورزی بوده است .
وی از مهارت آموزی ۱۰۹۷۶ نفر در مؤسسات کارآموزی آزاد استان خبر داد که با احتساب میزان ساعت آموزشی فراگیران ،مجموعاً ۲۱۸۸۷۷۱ نفر – ساعت آموزش بوده که شامل ۱۸۰۹۶۹۳ نفر – ساعت برای خواهران و ۳۷۹۰۷۸نفر – ساعت ویژه برداران بوده است .
جهاندیده یادآور شد : درآموزشگاه های آزاد دوره های مختلفی از جمله در رشته های کامپیوتر ، خیاطی ، آرایش و پیرایش ، آشپزی ، برق ، صنایع دستی آموزش داده میشود که بیشترین فراوانی آن در رشته مراقبت زیبایی با ۹۹۲۶۷۱ نفرساعت و پس از آن صنایع پوشاک با ۶۴۹۷۸۵نفرساعت آموزش است .
وی آموزشگاه های فعال استان را در این مدت ۱۹۶ آموزشگاه اعلام کرد و افزود : در حال حاضر در ۲۷ رشته و۱۴۹ حرفه آموزشی ، آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد مجوز فعالیت در ارائه آموزش های مهارتی به مردم دارند .
سرپرست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان خاطر نشان کرد : برای نظارت بر عملکرد آموزشگاه های تحت پوشش ، بازرسی از آنها توسط بازرسین مربوطه صورت می گیرد که درطی این مدت ۶۴۴ مورد بازرسی از آموزشگاه های سراسر استان انجام شده است .
جهاندیده با اشاره به عملکرد رو به رشد آموزشگاه های آزاد استان در سال ۹۶خاطرنشان کرد : تعداد آموزشگاههای فعال درسال ۹۶نسبت به سال ۹۵ با ۷ درصد افزایش از ۱۵۵ به ۱۶۶آموزشگاه افزایش یافت همچنین تعداد کارآموزان با رشد ۵ درصدی از ۱۰۳۸۷ به ۱۰۹۷۶افزایش یافت و نیز تعداد دوره های آموزشی با ۱۳ درصد افزایش از ۱۴۲۴ به ۱۶۲۰دوره و تعداد حرفه های آموزشی از ۱۲۷ به ۱۴۹حرفه آموزشی افزایش یافت .