اولین جلسه شورای اداری آموزشی مرکزآموزش فنی وحرفه ای خواهران شهرستان زابل باحضور رییس مرکز وکارکنان ومربیان برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ طی این جلسه خانم آزادیخواه رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران شهرستان زابل ضمن تبریک اعیادگذشته وآرزوی موفقیت درسال جاری،ازکلیه اقدامات صورت گرفته توسط همکاران درسال گذشته تقدیر وتشکر بعمل آورد .
آزادیخواه افزود : در راستای تحقق شعار سال۹۷وحمایت از کالای ایرانی،بیش ازپیش نیازمند تربیت نیروی ماهر و متخصص هستیم که این مهم ازمسیر ارائه آموزشهای مهارتی بارویکرد اشتغال وارتقاء کیفیت وبهره وری درنیروی کار امکان پذیر است .
وی تصریح کرد : تدوین برنامه زمانبندی وعملیاتی باهدف درآمد زایی ازطریق اجرای مهارت آموزی در سکونتگاههای غیررسمی وروستاها از اولویت های مهم آموزشهای مهارتی درسال ۹۷ است .